Thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

KẾT QUẢ HỌC TẬP TÍNH ĐẾN NGÀY 20/7/2014 (new)

Đề nghị các sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình. Mọi thông tin phản hồi các em hỏi trực tiếp chỗ cô Lê thư ký Khoa Điện - Điện tử trước 9h00 thứ 5 ngày 24/7/2014, sau thời gian trên các em tự chịu trách nhiệm

Thứ Năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014

KẾT QUẢ HỌC TẬP TÍNH ĐẾN NGÀY 10/7/2014

Đề nghị các sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình. Mọi thông tin phản hồi các em hỏi trực tiếp chỗ cô Lê thư ký Khoa trước 9h00 thứ 3 ngày 22/7/2014, sau thời gian trên các em tự chịu trách nhiệm

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC EM TẢI TẠI ĐÂY

Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014

DANH SÁCH CHƯA NỘP TIỀN HỌC PHÍ HỌC BỔ SUNG


DANH SÁCH CHƯA NP TIN HC PHÍ

HỌC BỔ SUNG TÍN CHỈ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
( tính đến hết ngày 6/6/2014)
Họ và tên
Lớp
Tên học phần
Số TC
Số tiền/TC
Thành tiền
Đặng Minh Tiến
KTĐ 5
Đường lối của Đảng
 cộng sản Việt Nam
3
170.000
510.000
Đặng Minh Tiến
KTĐ 5
Kỹ thuật truyền
số liệu
2
170.000
340.000
Nguyễn Thành Nhân
KTĐ 5
Kỹ thuật truyền
số liệu
2
170.000
340.000
Nguyễn Như Tiến
KTĐ 5
Kỹ thuật truyền
số liệu
2
170.000
340.000
Nguyễn Thanh Tùng
KTĐ 5
Thực hành điện
tử công suất
1
170.000
170.000

Thứ Tư, ngày 04 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, THI LẠI KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-214

KẾ HOẠCH HỌC LẠI, THI LẠI KỲ HÈ NĂM HỌC 2013-214
Nhà trường tổ chức học kỳ hè năm học 2013 – 2014  cho sinh viên như sau: